dostępność serwisu

oświadczenie o dostępności

Termin w odniesieniu do stron Serwisu „Audyty stron internetowych” — zwanego dalej Serwisem — oznacza zapewnienie łatwego odbioru dokumentów przez wszystkich Użytkowników Sieci; także tych posiadających ograniczenia, takie jak:

 • Niepełnosprawność — Użytkownik może być osobą niesłyszącą, niewidzącą, może mieć problemy z poruszaniem się czy chorować na padaczkę fotogenną (światłoczułą),
 • Ograniczenia sprzętowe — Użytkownik może mieć wolne łącze internetowe, może nie używać klawiatury lub myszki,
 • Ograniczenia programowe — Użytkownik może używać różne przeglądarki i systemy operacyjne,
 • Ograniczenia środowiskowe — Użytkownik może mieć problemy związane z rozpraszaniem uwagi podczas przeglądania dokumentu.

deklaracja języka

Wszystkie strony Serwisu posiadają poprawnie zdeklarowany język, w tym odnoszący się też do odnośników zewnętrznych i treści do jakiej prowadzą oraz do obcojęzycznych słów i skrótów.

bezpieczeństwo, zgodność ze standardami

 1. Serwis zabezpieczony jest certyfikatem Secure Socket Layer klasy HomeSSL.
 2. Wszystkie strony Serwisu przechodzą walidację kodu w standardzie HyperText Markup Language (HTML) 5.1.Kod stron Serwisu pozbawiony jest błędów i ostrzeżeń.
 3. Wszystkie strony Serwisu, z kaskadowymi arkuszami stylów zależnych od mediów, przechodzą wolną od błędów i ostrzeżeń walidację Cascading Style Sheets Specification (CSS) World Wide Web Consortium (W3C).
 4. Stosując się do treści standardu Wytyczne Dotyczące Ułatwień Dostępu do Zawartości Sieci (WCAG)2.0 [ISO/IEC 40500:2012] wszystkie strony Serwisu spełniają normy Web Content Accessibility Guidelines na poziomie Section 508, 2.0 Priority 1,2,3 i WAI‐ARIA.
 5. Strony Serwisu korzystają ze znaczników danych strukturalnych projektu schema.org. Brak jest stron z błędami.
 6. Serwis jest zgodny z wytycznymi i zaleceniami Google.
 7. Serwis jest zgodny z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej.

pomoc w nawigacji

 1. Każda strona Serwisu ma własny - różny od pozostałych - tytuł, utworzony w oparciu o ustalony wzorzec.
 2. Wszystkie strony Serwisu mają mechanizm nawigacji utworzony z bloku łączy tekstowych. Położenie strony w hierarchii Serwisu przedstawione jest w postaci listy stron, które znajdują się wyżej.
 3. Na każdej stronie Serwisu jest spis jej treści.
 4. Na stronie głównej Serwisu jest wyszukiwarka Google i odnośniki do kilku innych wyszukiwarek.
 5. Serwis posiada mapę — dokument z dostępnymi odnośnikami do ważniejszych podstron.
 6. Każdy odnośnik w tekście jest podkreślony. W Serwisie nie występują błędne lub nieaktualne odnośniki prowadzące do nieistniejących stron.
 7. Wszystkie strony Serwisu mają zakładki z odnośnikami przenoszącymi Użytkownika do konkretnego miejsca. Oto ich tytuły:
  • Przejdź do głównej treści,
  • Przejdź do spisu treści (czyli do struktury treści na danej stronie),
  • Przejdź do nagłówka:,
  • Poznaj definicję: (oczywiście — po przejściu do słownika),
  • Przejdź do załącznika:,
  • Przejdź do góry strony,
  • Przejdź do poprzedniej strony:,
  • Przejdź do następnej strony:.
 8. Po otrzymaniu żądania udostępnienia strony nieistniejącej w zasobach Serwisu serwer automatycznie zwróci stronę z numerycznym kodem odpowiedzi 404.Po otrzymaniu żądania dostępu do stron zastrzeżonych serwer automatycznie zwróci stronę z numerycznym kodem odpowiedzi 403.
 9. Odnośniki do stron zewnętrznych poprzedzone są znakiem .
 10. tekst pomocy: Aby wyszukać informacje w Serwisie lub w Internecie:
  • W górnej części formularza wyszukiwarki znajduje się pole tekstowe.
  • Wypełnienie tego pola polega na wpisaniu do niego dowolnego, szukanego wyrazu lub zwrot.
  • Aby uruchomić wyszukiwanie dokonujemy wyboru przez uruchomienie jednego z dwóch przycisków. Wybieramy czy wyszukiwanie informacji dotyczy Internetu czy stron tego Serwisu.
  • Następnie uruchamiamy wyszukiwanie poprzez wciśnięcie przycisku z napiszem "Szukaj" lub klawisza klawiatury z napisem "Enter".
  • Gdy pojawią się wyniki wyszukiwania słowa lub wyrażenia –wybieramy odnośnik do strony, z której chcemy czerpać informacje.

dostępność, użyteczność ...

 1. Serwis jest kompletny, spójny, czytelny, zrozumiały i przydatny dla Użytkownika.
 2. Strony Serwisu zostały wyposażone w mechanizm umożliwiający samodzielny wybór:

  • wielkości fontu (czcionki).
   Może on być powiększany lub pomniejszany .
  • jednej z czterech, wysokokontrastowej wersji tekstowej:
  • większego odstępu między wyrazami przy różnych wysokokontrastowych wersjach tekstowych.
  • wyrównania głównej treści do prawej strony.
 3. Trudne słowa i wyrażenia są wyjaśniane w słowniku umieszczanym na poszczególnych stronach Serwisu.
 4. Na stronach Serwisu znaleźć można cytaty będące treścią przytaczaną z innego źródła. Wizualnie — są one wyróżnine pojedynczym cudzysłowem, otwierającym cytat.

  PRZYKŁAD CYTATU ze strony [ https://www.audyty-stron-internetowych.pl/ ].

  blockquote cite='http://www.bch.sileman.net.pl/accessibility-statement-side-1.html' aria-label='Barbara Cholewa. (2007). Słownik: dostępność. [Online]. Protokół dostępu: http://www.bch.sileman.net.pl/accessibility-statement-side-1.html [2015, March 26]'

  Jak czytamy opis bibliograficzny powyższego cytatu?

  • Treść atrybutu CITE oznacza źródło cytowania. Jest nim podany, bezwzględny adres strony internetowej.
  • W ramach TYTUŁU cytatu na pierwszym miejscu jest autor oryginalnej treści.
  • Rok publikacji oryginalnej treści (2007) podany jest w okrągłym nawiasie.
  • Podany w kwadratowym nawiasie zwrot [Online] oznacza, że omawiana praca jest dostępna tylko w Internecie.
  • PROTOKÓŁ DOSTĘPU to adres strony internetowej — źródła cytatu.
  • DATA DOSTĘPU [2015, March 26] to data zaczerpnięcia cytatu na potrzeby tego Serwisu. Jest ona istotna, gdyż autor informacji źródłowej zawsze ma prawo do korekty własnych treści. Jeśli zmieni ją po dacie przytoczenia — wiadomo będzie, że została przytoczona wcześniejsza treść.
 5. Dzięki wdrożeniu technologii RWD wszystkie strony Serwisu są dostępne dla urządzeń mobilnych (netbooki, smartfony, tablety).
 6. Zbudowane w oparciu o język 5.1 strony Serwisu mają zdefiniowane role. Dzięki ich zgodności z technologiami wspomagającymi, takimi jak np. czytniki ekranu — potrzebujący mogą przeczytać informacje tekstowe za pomocą dowolnego syntezatora mowy lub w alfabecie Louisa Braille'a.
 7. Wydruk wszystkich stron Serwisu uwzględnia czytelny, duży font (czcionkę).
 8. Ponieważ tekst nie jest osadzany przy użyciu JavaScript i innych aplikacji — funkcjonalność Serwisu obsługiwanego przy wyłączonej obsłudze JavaScript będzie różniła się tylko brakiem możliwości powiększania tekstu i zmiany kontrastu.
 9. Serwis jest dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą stylów.
 10. Wszystkie obiekty graficzne Serwisu mają charakter statyczny (pozbawione są migających elementów).
 11. Dokumenty Serwisu, zapisane w formacie SVG, dostępne są też w formacie JPG.
 12. Elementy zamieszczone na stronach Serwisu posiadają prawidłowy kontrast w stosunku do elementów z nimi sąsiadujących i tła, na jakim zostały osadzone.
 13. Obiekty graficzne Serwisu zawierają atrybut ALT z opisem. Złożone obiekty graficzne Serwisu korzystają z dodatkowego opisu.

kontakt

 • Barbara Cholewa
  ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, Polska +48 798 494 777.
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej:
  — staje się ona moją — adresata — własnością,
  — postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.

kto czyta, wie więcej

NIK„Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych”.