Deklaracja dostępności

dostępność serwisu

Termin w odniesieniu do stron Serwisu „Audyty stron internetowych” oznacza zapewnienie łatwego odbioru dokumentów przez wszystkich Użytkowników Sieci, w tym posiadających różne ograniczenia.

 • Ograniczenia zdrowotne — Użytkownik może być osobą niesłyszącą, niewidzącą lub niedowidzącą, może mieć problemy z poruszaniem się, chorować , lub ,
 • Ograniczenia sprzętowe — Użytkownik może mieć wolne łącze internetowe, może nie używać klawiatury lub myszki,
 • Ograniczenia programowe — Użytkownik może używać różne przeglądarki i systemy operacyjne,
 • Ograniczenia środowiskowe — Użytkownik może mieć problemy związane z rozpraszaniem uwagi podczas przeglądania dokumentu.

Wiążąca w tym temacie jest zgodność z przepisami prawa:

deklaracja języka

Wszystkie strony Serwisu posiadają poprawnie zdeklarowany język. Odnosi się on do odnośników zewnętrznych i treści do jakiej prowadzą oraz do słów i skrótów w innych językach.

bezpieczeństwo, zgodność ze standardami

 1. Serwis zabezpieczony jest certyfikatem Secure Socket Layer.
 2. Wszystkie strony Serwisu przechodzą wolną od błędów i ostrzeżeń walidację Cascading Style Sheets Specification (CSS), World Wide Web Consortium (W3C).
 3. Wszystkie strony Serwisu przechodzą walidację kodu w standardzie HyperText Markup Language (HTML) 5.Inaczej mówiąc — ich .
 4. Stosując się do treści standardu Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 wszystkie strony Serwisu spełniają ich normy Web Content Accessibility Guidelines na poziomie Section 508, 2.1 AAA i WAI‐ARIA.
 5. Strony Serwisu korzystają ze znaczników danych strukturalnych projektu schema.org. Brak jest stron z błędami.
 6. Serwis jest zgodny z wytycznymi Google.

pomoc w nawigacji

 1. Każda strona Serwisu ma własny — różny od pozostałych — tytuł. Został on utworzony w oparciu o ustalony wzorzec.
 2. Strony Serwisu mają mechanizm nawigacji utworzony z bloku łączy tekstowych. Położenie strony w hierarchii Serwisu przedstawione jest w postaci listy stron, które znajdują się wyżej.
 3. Na każdej stronie Serwisu jest spis jej treści.
 4. Na stronie głównej Serwisu jest wyszukiwarka Google i odnośniki do kilku innych.
 5. Serwis posiada mapę — dokument z dostępnymi odnośnikami do ważniejszych podstron.
 6. Każdy odnośnik w tekście jest podkreślony. W Serwisie do nieistniejących stron.
 7. Wszystkie strony Serwisu mają zakładki z odnośnikami przenoszącymi Użytkownika do konkretnego miejsca. Oto ich tytuły:
  • Przejdź do głównej treści,
  • Przejdź do spisu treści (na danej stronie),
  • Przejdź do nagłówka:,
  • Poznaj definicję:,
  • Przejdź do załącznika:,
  • Wróć do góry strony,
  • Przejdź do poprzedniej strony:,
  • Przejdź do następnej strony:.
 8. Po otrzymaniu żądania udostępnienia strony nieistniejącej w zasobach Serwisu serwer automatycznie zwróci stronę z kodem odpowiedzi 404.
  Po otrzymaniu żądania dostępu do stron zastrzeżonych serwer automatycznie zwróci stronę z kodem odpowiedzi 403.
 9. Odnośniki do stron zewnętrznych poprzedzone są znakiem graficznym .
 10. tekst pomocy: Aby wyszukać informacje w Serwisie lub w Internecie:
  • Przechodzimy do górnej części formularza wyszukiwarki, tam gdzie znajduje się pole tekstowe.
  • Wypełniamy to pole przez wpisanie do niego dowolnego, szukanego wyrazu lub zwrotu.
  • Wybieramy przycisk wyszukiwania w Internecie lub na stronach Serwisu.
  • Uruchamiamy przycisk z napiszem „Szukaj” lub klawisz klawiatury z napisem „Enter”.
  • Wybieramy odnośnik do strony, z której chcemy czerpać informacje.

dostępność, użyteczność ...

 1. Serwis jest kompletny, spójny, czytelny, zrozumiały i przydatny dla Użytkownika.
 2. Trudne słowa są wyjaśniane w słowniku umieszczanym na poszczególnych stronach Serwisu.
 3. Na stronach Serwisu znaleźć można cytaty będące treścią przytaczaną z innego źródła. Oto przykład ze strony głównej tego serwisu.

  blockquote cite='http://www.bch.sileman.net.pl/accessibility-statement-side-1.html' aria-label='Barbara Cholewa. (2007). Słownik: dostępność. [Online]. Protokół dostępu: http://www.bch.sileman.net.pl/accessibility-statement-side-1.html [2015, March 26]'.

  Jak czytamy opis bibliograficzny powyższego cytatu?

  • Treść atrybutu CITE oznacza źródło cytowania. Jest nim podany, bezwzględny adres strony internetowej.
  • W ramach TYTUŁU cytatu na pierwszym miejscu jest autor oryginalnej treści.
  • Rok publikacji oryginalnej treści (2007) podany jest w okrągłym nawiasie.
  • Podany w kwadratowym nawiasie zwrot [Online] oznacza, że omawiana praca jest dostępna tylko w Internecie.
  • PROTOKÓŁ DOSTĘPU to adres strony internetowej — źródła cytatu.
  • DATA DOSTĘPU [2015, March 26] to data zaczerpnięcia cytatu na potrzeby tego Serwisu. Jest ona istotna, gdyż autor informacji źródłowej zawsze ma prawo do korekty własnych treści. Jeśli zmieni ją po dacie przytoczenia — wiadomo będzie, że została przytoczona wcześniejsza treść.
 4. Dzięki wdrożeniu technologii RWD i optymalizacji wydajności — wszystkie strony Serwisu są (netbooki, smartfony, tablety) .
 5. Zbudowane w oparciu o język 5 strony Serwisu mają zdefiniowane role. Dzięki ich zgodności z technologiami wspomagającymi, takimi jak np. czytniki ekranu — informacje tekstowe można przeczytać za pomocą dowolnego syntezatora mowy lub w alfabecie Louisa Braille'a.
 6. Wydruk wszystkich stron Serwisu uwzględnia czytelny, duży font (czcionkę).
 7. Na stronach serwisu można używać .
 8. Tekst nie jest osadzany przy użyciu JavaScript. Przy wyłączonej obsłudze JavaScript brak będzie tylko możliwości powiększania tekstu i zmiany kontrastu.
 9. Serwis jest dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą stylów.
 10. Wszystkie obiekty graficzne Serwisu mają charakter statyczny (pozbawione są migających elementów) i są zoptymalizowane.
 11. Dokumenty Serwisu, zapisane w formacie SVG, dostępne są też w formatach WEBP i JPG.
 12. Elementy zamieszczone na stronach Serwisu posiadają prawidłowy kontrast w stosunku do elementów sąsiadujących i tła, na jakim zostały osadzone.
 13. Obiekty graficzne Serwisu zawierają atrybut ALT z opisem. Złożone obiekty graficzne Serwisu korzystają z dodatkowego opisu.

kontakt

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
b.cholewa[at]interia.pl+48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją — adresata — własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.