Projekt ustawy z dnia 11 lipca 2018 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w ramach rządowego projektu 'Dostępność Plus' o projekcie Ustawy Ministerstwa Cyfryzacji

kilka słów na temat projektu Ustawy Ministerstwa Cyfryzacji

W ramach rządowego projektu „Dostępność Plus” 11 lipca 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło do konsultacji społecznych projekt własnej ustawy.

Chodzi o Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą oczekuje się, że na terenie Unii Europejskiej:

 1. nowe strony internetowe sektora publicznego będą musiały spełniać Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 do 23 września 2019 r.
 2. wszystkie inne strony internetowe sektora publicznego będą musiały spełnić warunki (WCAG) 2.1 do 23 września 2020 r.
 3. aplikacje mobilne organów sektora publicznego będą musiały spełnić (WCAG) 2.1 do 23 czerwca 2021 r.

konsultacje

Opinie można przesyłać do Ministerstwa Cyfryzacji do drugiego sierpnia 2018 r. pod adresem:

S e k r e t a r i a t . D P [ m a ł p a ] m c . g o v .p l

kilka spostrzeżeń

 1. Tytuł Projektu Ustawy jest za długi.

  Już samo przytoczenie tytułu na dowolnej stronie internetowej zaburza jej czytelność (readability).Czytelność rozumianą jako poziom umiejętności czytania ze strony użytkownika, określony w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED).

  Czy tytuł Ustawy nie mógłby brzmieć „Ustawa o dostępności stron i aplikacji”?

 2. W Projekcie Ustawy wielokrotnie występuje odwołanie do (WCAG) 2.0. Dlaczego?

  W ramach procesu publikowania standardów, zgodnie z formalną rekomendacją (W3C), od 5 czerwca 2018 roku zalecane jest stosowanie WCAG 2.1 [https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/].

  Do WCAG 2.1 dodano siedemnaście nowych kryteriów sukcesu, wypełniających luki w obszarach mobilnym, poznawczym i wsparcia słabowidzących.

  Stąd też konsorcjum

  W3C zachęca do korzystania z najnowszej wersji WCAG podczas opracowywania lub aktualizowania zasad dostępności sieci.

  źródło: W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, W3C Recommendation 05 June 2018 [Online]. Protokół dostępu: https://www.w3.org/TR/WCAG21/ [2018, Jul 13].
 3. W projekcie Ustawy mowa jest o nawigacji.

  Przybliżając znaczenie tego słowa, w przytaczanym niżej art. 2 ust. 10 projektu Ustawy, nie uwzględniono nawigacji między stronami serwisu internetowego.

  Nawigację odniesiono tylko do pojedynczej strony internetowej.

  Nawigacja – zespół funkcji obejmujących menu oraz odnośniki do elementów strony internetowej lub aplikacji mobilnej, takich jak nagłówki, listy lub tabele, pozwalających użytkownikowi na przemieszczanie się pomiędzy elementami strony internetowej lub aplikacji mobilnej;

  źródło: Ministerstwo Cyfryzacji. (2018). Projekt ustawy z dnia 11 lipca 2018 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w ramach rządowego projektu 'Dostępność Plus'. [Online]. Protokół dostępu: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/projekt-ustawy-o-dostepnosci-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmiotow-publicznych-w-ramach-rzadowego-projektu-dostepnosc-plus [2018, Jul 13].

kontakt

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
b.cholewa[at]interia.pl+48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją – adresata – własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.