zagadka 03

w zakresie dostępności

Tytuł załącznika nr 4 do pewnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. brzmi:

WYMAGANIA Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) DLA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (...)

źródło: załącznik nr 4 do Rozporządzenia [ Dz.U. 2016 poz. 113 ]

jaki jest błąd w tytule załącznika?

WCAG 2.0 to dokument stanowiący wskazówki na temat budowy serwisów internetowych dostępnych dla wszystkich użytkowników. Dla wszystkich, nie tylko dla osób niepełnosprawnych.

Stąd - załącznik nr 4 powinien mieć tytuł: WYMAGANIA WCAG 2.0 DLA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI TREŚCI PUBLIKOWANYCH W INTERNECIE.

kontakt