Ocena wydajności i optymalizacji stron

wydajność i optymalizacja stron serwisu

Narzędzie Google — dostarcza informacje na temat wydajności i optymalizacji strony internetowej.

Analiza zawartości stron tego serwisu dowodzi, że zastosowane optymalizacje wydajności skutkują stuprocentową szybkością działania dowolnej strony internetowej.

Wspomniana ocena dotyczy wersji na komórki (komórki) i na komputery (komputery).

 1. (komórki)
 2. (komputery)
 3. (komórki)
 4. (komputery)
  1. (komórki)
  2. (komputery)
  3. (komórki)
  4. (komputery)
  5. (komórki)
  6. (komputery)
  7. (komórki)
  8. (komputery)
 5. (komórki)
 6. (komputery)
 7. (komórki)
 8. (komputery)
 9. (komórki)
 10. (komputery)
 11. (komórki)
 12. (komputery)
  1. (komórki)
  2. (komputery)
  3. (komórki)
  4. (komputery)
  5. (komórki)
  6. (komputery)
 13. (komórki)
 14. (komputery)
 15. (komórki)
 16. (komputery)
 17. (komórki)
 18. (komputery)
 19. (komórki)
 20. (komputery)
 21. (komórki)
 22. (komputery)

kontakt

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
b.cholewa[at]interia.pl+48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją — adresata — własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.

PageSpeed ​​Insights

Narzędzie informuje o wydajności i optymalizacji strony na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych.

Raporty zawierają wskazówki zgodne z wytycznymi Google, pozwalające na prawidłowe zoptymalizowanie strony pod kątem prędkości renderowania się jej zasobów.

Możemy również zobaczyć wykres rozkładu wczytywania strony i dowiedzieć się ile MB potrzebnych jest do pobrania całej zawartości strony.