Ocena wydajności i optymalizacji stron

Wydajność i optymalizacja

Narzędzie Google — dostarcza informacje na temat wydajności i optymalizacji stron internetowych.

Analiza zawartości stron tej witryny dowodzi, że zastosowane optymalizacje wydajności skutkują stuprocentową szybkością działania dowolnej strony.

Wspomniana ocena dotyczy wersji na komórki i odrębnie na komputery.

 1. (komórki)
 2. (komputery)
 3. (komórki)
 4. (komputery)
  1. (komórki)
  2. (komputery)
  3. (komórki)
  4. (komputery)
  5. (komórki)
  6. (komputery)
  7. (komórki)
  8. (komputery)
 5. (komórki)
 6. (komputery)
 7. (komórki)
 8. (komputery)
 9. (komórki)
 10. (komputery)
 11. (komórki)
 12. (komputery)
  1. (komórki)
  2. (komputery)
  3. (komórki)
  4. (komputery)
  5. (komórki)
  6. (komputery)
 13. (komórki)
 14. (komputery)
 15. (komórki)
 16. (komputery)
 17. (komórki)
 18. (komputery)
 19. (komórki)
 20. (komputery)
 21. (komórki)
 22. (komputery)

Dane teleadresowe

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
b.cholewa[at]interia.pl +48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją — adresata — własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.

PageSpeed ​​Insights

Narzędzie informuje o wydajności i optymalizacji podstron na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych.

Raporty zawierają wskazówki zgodne z wytycznymi Google, pozwalające na prawidłowe ich zoptymalizowanie pod kątem prędkości renderowania zasobów.

Możemy również zobaczyć wykres rozkładu wczytywania strony i dowiedzieć się, ile MB potrzebnych jest do pobrania całej zawartości.

Zaktualizowano