polityka prywatności

ochrona prywatności

W odniesieniu do Użytkowników Serwisu „Audyty stron internetowych” dokładam wszelkich starań w celu ochrony prywatności. Stąd:

  • Każda osoba odwiedzająca Serwis dostępny pod domeną audyty-stron-internetowych.pl pozostaje anonimowa.
  • Uzyskanie pełnego i nieodpłatnego dostępu do treści Serwisu nie wymaga uwierzytelnienia.
  • W Serwisie nie ma treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, nie ma pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.
  • Adres elektroniczny nadawcy korespondencji zostanie użyty w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi, o ile przesłana korespondencja nie zostanie uznana za Sites Positioned Above Me (spam).
  • Wydawca Serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza adresów mailingowych innym osobom lub instytucjom; chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  • Rozwój technologii internetowej czy zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. O wszelkich zmianach wydawca Serwisu poinformuje Państwa na tej stronie [czyli pod adresem: https://www.audyty-stron-internetowych.pl/privacy-policy.html].