Regulamin wydawcy

kto pozostaje wydawcą?

Wydawcą Serwisu internetowego, dostępnego pod domeną audyty-stron-internetowych.pl, jest Barbara Cholewa.

czego dotyczy zastrzeżenie praw?

  • Bez pisemnej zgody — żadna jego część, udostępniona w Internecie, nie możne być kopiowana i przechowywana w innych systemach informatycznych — poza zakresem wynikającym z dozwolonego użytku chronionych utworów.
  • Do wszelkich materiałów zamieszczonych w Serwisie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez pisemnej zgody autora treści jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.
  • Osiąganie korzyści może wpłynąć na wysokość i formę odszkodowania przyznanego przez sąd, ale nie zmienia samego faktu zaistnienia naruszenia praw autorskich.

w jakim zakresie dozwolone jest cytowanie tekstu?

  • Dozwolone jest cytowanie tekstu pochodzącego z Serwisurozumiane jako dosłowne przytoczenie zaczerpniętego tekstu — z podaniem źródła i daty cytowania.
  • Podanie źródła oznacza odnośnik wskazujący główną stronę Serwisu lub konkretną jego stronę.
  • Rozmiar cytatu nie może wykraczać poza granice określone w Rozdziale trzecim Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

kontakt

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
b.cholewa[at]interia.pl+48 798 494 777
  • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych.
  • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją — adresata — własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.

słownik pojęć

wydawca serwisuosoba lub instytucja, realizująca politykę wydawniczą w określonym segmencie rynku — za której pieniądze przygotowywany, opracowywany i upowszechniany jest komercyjny serwis internetowy.

Zaktualizowano