regulamin wydawcy

kto pozostaje wydawcą?

internetowego „Audyty stron internetowych”, dostępnego pod domeną audyty-stron-internetowych.pl, zwanego dalej Serwisem — jest Barbara Cholewa.

czego dotyczy zastrzeżenie praw?

 • Bez pisemnej zgody wydawcy Serwisu — żadna jego część, udostępniona w Internecie, nie możne być:
  • Reprodukowana,
  • Przechowywana w innych systemach informatycznych i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem kopiarek czy w inny sposób
  — poza zakresem wynikającym z dozwolonego użytku chronionych utworów.
 • Do wszelkich materiałów zamieszczonych w Serwisie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody autora Serwisu jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.
 • Osiąganie korzyści może wpłynąć na wysokość i formę odszkodowania przyznanego przez sąd, ale nie zmienia samego faktu zaistnienia naruszenia praw autorskich.

w jakim zakresie dozwolone jest cytowanie tekstu?

 • Dozwolone jest cytowanie tekstu pochodzącego z Serwisu — rozumiane jako dosłowne przytoczenie zaczerpniętego tekstu — z podaniem źródła i daty cytowania.
 • Podanie źródła oznacza odnośnik wskazujący na ten Serwis lub konkretną jego stronę, w przypadku publikacji drukowanej oznacza podanie adresu: https://www.audyty-stron-internetowych.pl/.
 • Rozmiar cytatu nie może wykraczać poza granice określone w Rozdziale trzecim Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

kontakt