Regulamin wydawcy Regulamin wydawcy

Kto jest wydawcą?

Wydawcą serwisu „Audyty stron internetowych” jest Barbara Cholewa.

Czego dotyczy zastrzeżenie praw?

  • Bez pisemnej zgody — żadna jego część, udostępniona w Internecie, nie może być kopiowana i przechowywana w innych systemach informatycznych — poza zakresem wynikającym z dozwolonego użytku chronionych utworów.
  • Do treści serwisu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez pisemnej zgody autora treści jest naruszeniem prawa autorskiego. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.
  • Osiąganie korzyści może wpłynąć na wysokość i formę odszkodowania przyznanego przez sąd, ale nie zmienia faktu naruszenia praw autorskich.

W jakim zakresie dozwolone jest cytowanie tekstu?

  • Dozwolone jest dosłowne cytowanie dowolnego tekstu serwisuz podaniem źródła i daty cytowania. Podanie źródła oznacza wskazanie odnośnika do strony, z której zaczerpnięto cytowaną treść.
  • Rozmiar cytatu nie może wykraczać poza granice określone w Rozdziale trzecim Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Skorzystaj z pomocy Słownik pojęć

Wydawca serwisuosoba lub instytucja, realizująca politykę wydawniczą w określonym segmencie rynku — finansująca przygotowanie, opracowanie i upowszechnienie komercyjnych stron internetowych.

Zaktualizowano