Regulamin wydawcy Regulamin wydawcy

Kto jest wydawcą?

Wydawcą serwisu „Audyty stron internetowych” jest Barbara Cholewa.

Czego dotyczy zastrzeżenie praw?

  • Bez pisemnej zgody — żadna jego część, udostępniona w Internecie, nie może być kopiowana i przechowywana w innych systemach informatycznych — poza zakresem wynikającym z dozwolonego użytku chronionych utworów.
  • Do treści serwisu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez pisemnej zgody autora treści jest naruszeniem prawa autorskiego. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.
  • Osiąganie korzyści może wpłynąć na wysokość i formę odszkodowania przyznanego przez sąd, ale nie zmienia faktu naruszenia praw autorskich.

Zakres dozwolonego cytowania tekstu

  • Dozwolone jest dosłowne cytowanie dowolnego tekstu serwisuz podaniem źródła i daty cytowania. Podanie źródła oznacza wskazanie odnośnika do strony, z której zaczerpnięto cytowaną treść.
  • Rozmiar cytatu nie może wykraczać poza granice określone w Rozdziale trzecim Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dane teleadresowe Dane teleadresowe

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
Wyślij e-mail b.cholewa[at]interia.plZadzwoń+48 798 494 777
  • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych.
  • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją — adresata — własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.

Skorzystaj ze słownika Słownik

Wydawca serwisuosoba lub instytucja, realizująca politykę wydawniczą w określonym segmencie rynku — finansująca przygotowanie, opracowanie i upowszechnienie komercyjnych stron internetowych.

Stronę zaktualizowano