Audyty stron internetowychAudyty stron internetowych

Motto serwisu

Od 2000 roku pasjonuję się stronami internetowymi.

Praktyka przekonuje mnie, że premiowani są Ci, którzy ze standardami chcą być „za pan brat”.

— Barbara Cholewa

Jaki jest cel audytu stron?

Audyt strony internetowej ma na celu wykrycie problemów ograniczających do niej dostęp ogółowi społeczeństwa.

Oferowana usługa, uwzględniająca audyty , UX (, ) lub bywa przeprowadzana w przypadku:

 • nowej strony, serwisu lub sklepu internetowego — przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • niedawno uruchomionych lub rozbudowanych serwisów,
 • serwisu lub sklepu funkcjonujących w sieci przez długi czas,
 • odnotowania nagłego spadku liczby odwiedzin stron,
 • reaudytu — czyli ponownego audytu serwisu lub sklepu; autorstwa innej osoby,
 • potrzeby dostosowania stron internetowych do standardu Web Content Accessibility Guidelines 2.1 przez , realizujące zadania publiczne.

Co uwzględnia raport z audytu?

Nierozłączni: HTML UI/UX SEO
HTML+UI/UX+SEO

Na treść raportu z audytu serwisu lub sklepu internetowego, sporządzanego z zachowaniem bezstronności i obiektywności, składa się ocena:

 1. Adresu URL danej strony internetowej
 2. Architektury informacji
 3. Budowy menu
 4. Danych serwera ()
 5. Danych strukturalnych
 6. Danych umożliwiających kontakt
 7. Deklaracji dokumentu
 8. Domeny
 9. Elementów audio, video (animacji, filmów)
 10. Geolokalizacji adresu IP
 11. Ilości i jakości treści
 12. Kodu arkuszy stylów CSS
 13. Kodu stron HTML
 14. Kontrastów
 15. Kopiowania zasobów przez innych wydawców
 16. Liczby elementów i odnośników
 17. Metadanych
 18. Naruszeń praw autorskich
 19. Nawigacji — w tym odnośników
 20. Opisów stron
 21. Pierwszego wrażenia estetycznego
 22. Plików robots.txt
 23. Plików sitemap.xml
 24. Podglądu wydruku stron
 25. Poprawności deklaracji języka
 26. Poprawności istniejących przekierowań
 27. Powielania treści
 28. Pozycji w wyszukiwarkach: Bing, DuckDuckGo, Google, Startpage, Yahoo!
 29. Prędkości wczytywania się stron na różnych łączach
 30. Profilu odnośników
 31. Spójności nazw poszczególnych działów
 32. Tekstu alternatywnego, rozumianego przez technologie wspomagające
 33. Tekstu pod kątem unikalności, zwięzłości, czytelności
 34. Tytułów
 35. Uaktualniania danych
 36. Usytuowania obiektów
 37. Uzyskiwania dostępu do obiektów graficznych, skryptów, formularzy
 38. Widoczności na tle konkurencji
 39. Wizerunku w Sieci
 40. Wydajności stron internetowych
 41. Wyglądu odnośników, znaków, symboli graficznych (ikon)
 42. Zabezpieczeń chroniących przed spamem
 43. Zasad pisowni
 44. Zgodności mobilnej
 45. Zgodności treści z Sekcją 508
 46. Zgodności WCAG 2.1 A, AA, AAA i ARIA
 47. Zgodności z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.

Obszerny raport z opisem przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz proponowanych zmian dostarczam drogą pocztową.

Nadmienię i to, że treść raportu z audytu nigdy nie zostaje ujawniona osobom trzecim.

audyt strony internetowejAudytstronyinternetowejzlecasz ...... i wiesz na czym stoisz

Jak można zamówić audyt strony internetowej?

Zamawiając audyt strony internetowej, wystarczy przesłać e-mail opatrzony tytułem „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Jest on przeze mnie traktowany jako wstępne oświadczenie woli zawarcia umowy.

Po spisaniu umowy cywilnoprawnej Zlecający proszony jest o uiszczenie zadatku.

Audyt strony www wykonuję od siedmiu do trzydziestu dni.

Jaka jest cena audytu?

Cena konkretnego audytu zależy od budowy, dostępności cyfrowej i wielkości serwisu lub sklepu internetowego. Wielkości rozumianej jako ilość elementów po stronie serwera.

Kolumna 1 pokazuje nazwy audytów, kolumna 2 i 3 ceny zależne od ilości elementów po stronie serwera.

Cennik audytów (kwoty brutto)

Usługado 300 elementówod 301 elementów
Audyt SEO1200,001400,001401,001800,00
Audyt UX1800,002600,002601,004000,00
Audyt SXO3000,004000,004001,005000,00

Dane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego.

Audyt … i co dalej?

i podejście projektowe – to odrębny temat. Temat dobrych praktyk projektowania, tworzenia i administrowania stron.

Dane teleadresowe Dane teleadresowe

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
Wyślij e-mail b.cholewa[at]interia.plZadzwoń +48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją — adresata — własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.
 • (Spam) jest sprzeczny z dobrym obyczajem!

Skorzystaj ze słownika Słownik

 1. Analiza dostępności cyfrowej stron internetowych potwierdza ich zgodność z wymaganiami standardu „Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych” (WCAG).

  5 czerwca 2018 roku, po blisko 10. latach od opublikowania WCAG 2.0 (11 grudnia 2008 r.), W3C rekomendował .

  21 stycznia 2021 r. opublikowano „Wytyczne Dostępności W3C”; projekt roboczy WCAG 3.0.

  Ma on dotyczyć treści internetowych, aplikacji, narzędzi, publikacji i nowych technologii w sieci. Uwzględni większość aktualnych wymagań dostępności i nowe.Nie zastąpi WCAG 2, a te wytyczne nie zostaną wycofane przez kilka lat po wdrożeniu WCAG 3.

  Dostępnośćstopień, w jakim może być postrzegana, rozumiana i przeglądana przez wszystkich Użytkowników. Przez wszystkich — niezależnie od ich cech, używanego oprogramowania i sprzętu.

  — B. Cholewa; bch.sileman.net.pl/accessibility-statement-side-1.html

 2. Analiza technicznaocena działania serwerów, poprawności ich konfiguracji i oprogramowania.
 3. Audyt SEOanaliza strony internetowej pod kątem czynników decydujących o jej pozycji w sieci.
 4. Audyt SXOusługa, która łączy w sobie elementy User Experience, Search Engine Optimization i strategii marketingowej. Z marketingowego punktu widzenia założeniem jest przekonanie użytkownika do konwersji; do działań, przynoszących realną wartość.
 5. Podmiot publicznyinstytucja będąca podmiotem w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z pózn. zm.) — bądź podmiotem realizującym zadania publiczne lub dysponującym majątkiem publicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z pózn. zm.).
 6. Responsywnośćcecha strony, która wyglądem automatycznie zmienia się względem przeglądarki lub urządzenia, na jakim jest wyświetlana.
 7. Semantyka koduma miejsce wówczas gdy znaczniki użyte są zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Jako nieuczciwa forma reklamy spam jest w Polsce prawnie zabroniony (Dz. U. Nr 22, poz. 271, 2000 r.).

  SPAM — wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływanej zgody na otrzymanie tej wiadomości. Treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania.

  — nospam-pl.net; (2007)

 9. Standardyzestaw wytycznych i reguł uwzględnianych podczas projektowania stron www.
 10. Strona internetowapojedynczy dokument HTML serwisu internetowego, gdy ten przypisany jest do tej samej domeny. W przeciwieństwie do portalu internetowego poświęcony jest jednemu tematowi.
 11. Utrzymanie kompatybilnościKompatybilność zapewnia, że zawartość stron współpracuje z różnymi przeglądarkami i technologiami wspomagającymi:
  • z lupami ekranowymi — służącymi do powiększania i poprawiania wzrokowej czytelności tekstu i obrazów,
  • z czytnikami ekranu — używanymi do przekazywania informacji za pomocą tekstu zamienionego na mowę lub monitora brajlowskiego,
  • z oprogramowaniem do zamiany tekstu na dźwięk,
  • z oprogramowaniem do rozpoznawania mowy — umożliwiającym kontrolę mówienia i dyktowanie.
 12. Użytecznośćatrybut jakości i łatwości korzystania z używanych funkcji. W Polsce pojęcie użyteczności stosowane jest w odniesieniu do poprawy jakości kodu i treści pod kątem przyjazności dla Użytkownika.

  Można też posłużyć się definicją zaczerpniętą z normy ISO 9241. Zgodnie z nią użyteczność pozostaje miarą skuteczności, efektywności (wydajności) i satysfakcji użytkownika. Innymi słowy — testując użyteczność, należy postawić się w sytuacji drugiego człowieka i uwzględnić możliwe do przewidzenia zachowania.

Stronę zaktualizowano