audyty stron internetowych

Od 2000 roku pasjonuję się stronami internetowymi.
Praktyka przekonuje mnie, że premiowani są Ci, którzy ze standardami chcą być „za pan brat”.

Barbara Cholewa

jaki jest cel audytu?

Oferowany audyt stron to analiza funkcjonalności, , , , przyjazności dla wyszukiwarek internetowych i zgodności .

Najogólniej mówiąc — kompleksowy audyt ma na celu wykrycie problemów ograniczających dostęp do stron ogółowi społeczeństwa i uzyskanie wysokiej pozycji w wyszukiwarkach.


co uwzględnia raport?

Na treść raportu z audytu badanego serwisu lub sklepu internetowego, opracowywanego przeze mnie z zachowaniem pełnej obiektywności, składa się ocena:

 1. Adresu URL (adresu danej strony internetowej)
 2. Aktualizacji stron
 3. Architektury informacji
 4. Budowy menu
 5. Danych kontaktowych
 6. Dostępu do obiektów flash
 7. Dyrektyw protokołu wyłączenia spod działania pajączków wyszukiwarek
 8. Elementów audio i video (animacji, filmów, ścieżek dźwiękowych)
 9. Geolokalizacji
 10. Kontrastów
 11. Kopiowania zasobów przez innych wydawców
 12. Liczby zaindeksowanych podstron i odnośników
 13. Mikrodanych (znaczników danych strukturalnych)
 14. Naruszeń praw autorskich
 15. Nawigacji — czyli odnośników prowadzących do poszczególnych stron serwisu
 16. Opisów stron (metatagów DESCRIPTION)
 17. Pierwszego wrażenia estetycznego
 18. Podglądu wydruku strony
 19. Poprawności deklaracji języka
 20. Poprawności przekierowań
 21. Powielania treści (ang. Duplicate content)
 22. Pozycji w wyszukiwarkach (Bing, DuckDuckGo, Google, Yahoo …)
 23. Prędkości wczytywania się stron na łączach o różnej przepustowości
 24. Profilu odnośników przychodzących
 25. Przekazu głównej treści
 26. HTML
 27. Serwera world wide web (www)
 28. Skryptów
 29. Spójności nazw poszczególnych działów
 30. Usytuowania obiektów
 31. Uzyskiwania dostępu do obiektów graficznych, skryptów, formularzy
 32. Wewnętrznych i zewnętrznych odnośników
 33. Wydajności stron
 34. Wyglądu odnośników, znaków, symboli
 35. Wykorzystania metadanych
 36. Zabezpieczeń antyspamowych i innych
 37. Zasad pisowni i interpunkcji
 38. Zgodności kodu z oficjalną specyfikacją CSS
 39. Zgodności kodu z oficjalną specyfikacją X(HTML)
 40. Zgodności mobilnej
 41. Zgodności stron z Sekcją 508
 42. Zgodności stron ze standardem Web Content Accessibility Guidelines 2.0 na poziomie A, AA, AAA i WAI-ARIA
 43. Zgodności z przepisami prawa
 44. Zoptymalizowania plików robots.txt
 45. Zoptymalizowania plików sitemap.xml
 46. Zoptymalizowania tekstu (unikalności, zwięzłości, czytelności tekstu)
 47. Zoptymalizowania tytułów stron (metatagów TITLE).

Raport z oceną jakości wykonania stron i rekomendacjami zmian dostarczany jest e-mailem i równolegle drogą korespondencyjną.

Treść raportu nigdy nie zostaje ujawniona osobom trzecim.

jak można zamówić usługę?

Usługę dotyczącą audytu serwisu lub sklepu internetowego — rozumianego jako zbiór stron i aplikacji internetowych — można zamówić przesyłając e-mail opatrzony tytułem „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Jest on przeze mnie traktowany jako wstępne oświadczenie woli zawarcia umowy.
Po spisaniu umowy cywilnoprawnej, przed rozpoczęciem testów, Zlecający proszony jest o uiszczenie zadatku (pięćdziesiąt procent kosztów usługi).

Podstawowy audyt serwisu bądź sklepu internetowego, uwzględniający zbadanie wyselekcjonowanych przeze mnie stron, wykonywany jest do trzech dni.

jaka jest cena audytu?

Cena usługi opiewa na kwotę brutto 700,00 złotych.

herb

Uwaga! Prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Bytomiu korzystają z dwudziestoprocentowej zniżki.

Termin i koszt kompleksowego audytu (dotyczącego zbadania wszystkich stron serwisu lub sklepu internetowego), uzależnione są od ich ilości i niebędnego czasu.

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.


zlecasz ... i wiesz na czym stoisz! https://www.audyty-stron-internetowych.pl