Audyty stron internetowych

MOTTO

Od 2000 roku pasjonuję się stronami internetowymi.

Praktyka przekonuje mnie, że premiowani są Ci, którzy ze standardami chcą być „za pan brat”.

jaki jest cel audytu?

Oferowana usługa uwzględnia , ocenę zgodności badanych stron , audyt UX (, ) i .

Tak rozumiany audyt stron world wide web (www) ma na celu wykrycie problemów ograniczających dostęp do nich ogółowi społeczeństwa i uzyskanie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania.

Stąd też, najczęściej bywa on przeprowadzany w przypadku:

 • nowego serwisu lub sklepu internetowego — przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • niedawno uruchomionych lub zmodernizowanych stron,
 • serwisu lub sklepu funkcjonujących w sieci przez długi czas,
 • odnotowania nagłego spadku ilości odwiedzin stron,
 • reaudytu — czyli ponownego audytu serwisu lub sklepu; autorstwa innej osoby.

co uwzględnia raport?

HTML+UI/UX+SEO

HTML UI/UX SEO
HTML+UI/UX+SEO

Na treść raportu z audytu serwisu lub sklepu internetowego, opracowywanego z zachowaniem pełnej obiektywności, składa się ocena:

 1. Adresu URL (danej strony internetowej)
 2. Aktualizacji stron
 3. Architektury informacji (Information Architecture (IA))
 4. Budowy menu
 5. Danych hostingowych (serwera, domeny)
 6. Danych kontaktowych
 7. Dostępu do obiektów flash
 8. Dyrektyw protokołu wyłączenia spod działania pajączków wyszukiwarek
 9. Elementów audio, video (animacji, filmów)
 10. Geolokalizacji
 11. Ilości i jakości treści
 12. Kontrastów
 13. Kopiowania zasobów przez innych wydawców
 14. Liczby zaindeksowanych podstron i odnośników
 15. Mikrodanych (znaczników danych strukturalnych)
 16. Naruszeń praw autorskich
 17. Opisów (metatagów DESCRIPTION)
 18. Pierwszego wrażenia estetycznego
 19. Podglądu wydruku podstron
 20. Poprawności deklaracji języka
 21. Poprawności przekierowań
 22. Powielania treści
 23. Pozycji w wyszukiwarkach (Bing, DuckDuckGo, Google, Startpage.com, Yahoo …)
 24. Prędkości wczytywania się stron na łączach o różnej przepustowości
 25. Profilu odnośników
 26. Reputacji strony w Internecie
 27. Spójności nazw poszczególnych działów
 28. Tekstu alternatywnego, rozumianego przez technologie wspomagające
 29. Usytuowania obiektów
 30. Uzyskiwania dostępu do obiektów graficznych, skryptów, formularzy
 31. Użyteczności nawigacji — w tym odnośników
 32. Widoczności serwisu na tle konkurencji
 33. Wydajności stron
 34. Wyglądu odnośników, znaków, symboli graficznych (ikon)
 35. Wykorzystania metadanych
 36. Zabezpieczeń antyspamowych
 37. Zasad pisowni i interpunkcji
 38. Zgodności kodu z oficjalną specyfikacją CSS
 39. Zgodności kodu z oficjalną specyfikacją HTML
 40. Zgodności mobilnej
 41. Zgodności treści z Sekcją 508
 42. Zgodności stron ze standardem Web Content Accessibility Guidelines 2.1 na poziomie A, AA, AAA i WAI‐ARIA
 43. Zgodności z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego
 44. Zoptymalizowania plików robots.txt
 45. Zoptymalizowania plików sitemap.xml
 46. Zoptymalizowania tekstu (unikalności, zwięzłości, czytelności)
 47. Zoptymalizowania tytułów (metatagów TITLE).

Wielostronicowy raport z oceną stron i rekomendacjami zmian dostarczany jest e-mailem i drogą korespondencyjną.

Dopowiem i to, że treść raportu z audytu nigdy nie zostaje ujawniona osobom trzecim.

jak można zamówić usługę?

Usługę dotyczącą audytu serwisu lub sklepu internetowego można zamówić, przesyłając e-mail opatrzony tytułem „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Jest on przeze mnie traktowany jako wstępne oświadczenie woli zawarcia umowy.

Po spisaniu umowy cywilnoprawnej Zlecający proszony jest o uiszczenie zadatku.

Audyty stron www wykonywane są od trzech do siedmiu dni.

jaka jest cena audytu?

Usługa opiewa na kwotę brutto 1200,001800,00 złotych; zależną od budowy i ilości badanych stron oraz ich dostępności.

HERB BYTOMIA

herb miasta Bytomia
HERB BYTOMIA

Z kolei prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Bytomiu korzystają z dwudziestoprocentowej zniżki.

Dane te nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

zlecasz. . .i wiesz na czym stoisz!https://www.audyty-stron-internetowych.pl/

kontakt

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
b.cholewa[at]interia.pl+48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją – adresata – własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.
 • (Spam) jest sprzeczny z dobrym obyczajem!

1/ Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Google Limited Liability Company (LLC).

Zaktualizowano