Audyty stron internetowych

Motto serwisu

Od 2000 roku pasjonuję się stronami internetowymi.

Praktyka przekonuje mnie, że premiowani są Ci, którzy chcą być „za pan brat”.

jaki jest cel audytu?

Oferowana usługa uwzględnia , ocenę zgodności badanych stron , audyty UX (, ) i .

Tak rozumiany audyt stron www ma na celu wykrycie problemów ograniczających do nich dostęp ogółowi społeczeństwa.

Stąd też, najczęściej bywa on przeprowadzany w przypadku:

 • nowego serwisu lub sklepu internetowego — przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • niedawno uruchomionych lub rozbudowanych stron,
 • serwisu lub sklepu funkcjonujących w sieci przez długi czas,
 • odnotowania nagłego spadku liczby odwiedzin stron,
 • reaudytu — czyli ponownego audytu serwisu lub sklepu; autorstwa innej osoby,
 • potrzeby dostosowania stron internetowych do standardu Web Content Accessibility Guidelines 2.1 przez , realizujące zadania publiczne.Tekst rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych opublikowano w Dz.U. z 2016 r. poz. 113).

co uwzględnia raport?

HTML+UI/UX+SEO

HTML UI/UX SEO
HTML+UI/UX+SEO

Na treść raportu z audytu serwisu lub sklepu internetowego, sporządzanego z zachowaniem bezstronności i obiektywności, składa się ocena:

 1. Adresu URL (danej strony internetowej)
 2. Architektury informacji
 3. Budowy menu
 4. Danych serwera, domeny
 5. Danych strukturalnych
 6. Danych umożliwiających kontakt
 7. Dostępu do obiektów flash
 8. Deklaracji dokumentu HTML
 9. Elementów audio, video (animacji, filmów)
 10. Geolokalizacji adresu IP
 11. Ilości i jakości treści
 12. Kodu CSS
 13. Kodu HTML
 14. Kontrastów
 15. Kopiowania zasobów przez innych wydawców
 16. Liczby zaindeksowanych podstron i odnośników
 17. Metadanych
 18. Naruszeń praw autorskich
 19. Nawigacji — w tym odnośników
 20. Opisów stron
 21. Pierwszego wrażenia estetycznego
 22. Plików robots.txt
 23. Plików sitemap.xml
 24. Podglądu wydruku podstron
 25. Poprawności deklaracji języka
 26. Poprawności istniejących przekierowań
 27. Powielania treści
 28. Pozycji w wyszukiwarkach: Bing, DuckDuckGo, Google, Startpage.com, Yahoo
 29. Prędkości wczytywania się stron na łączach o różnej prędkości i jakości
 30. Profilu odnośników
 31. Spójności nazw poszczególnych działów
 32. Tekstu alternatywnego, rozumianego przez technologie wspomagające
 33. Tekstu pod kątem unikalności, zwięzłości, czytelności
 34. Tytułów
 35. Uaktualniania danych
 36. Usytuowania obiektów
 37. Uzyskiwania dostępu do obiektów graficznych, skryptów, formularzy
 38. Widoczności serwisu na tle konkurencji
 39. Wizerunku w Sieci
 40. Wydajności stron
 41. Wyglądu odnośników, znaków, symboli graficznych (ikon)
 42. Zabezpieczeń chroniących przed spamem
 43. Zasad pisowni
 44. Zgodności mobilnej
 45. Zgodności treści z Sekcją 508
 46. Zgodności stron ze standardem WCAG 2.1 na poziomie A, AA, AAA i WAI‐ARIA
 47. Zgodności z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.

Obszerny raport z oceną stron i propozycjami zmian dostarczany jest drogą pocztową.

Nadmienię i to, że treść raportu z audytu nigdy nie zostaje ujawniona osobom trzecim.

jak można zamówić usługę audytu?

Wystarczy przesłać e-mail opatrzony tytułem „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Jest on przeze mnie traktowany jako wstępne oświadczenie woli zawarcia umowy.

Po spisaniu umowy cywilnoprawnej Zlecający proszony jest o uiszczenie zadatku.

Audyty stron www wykonywane są od siedmiu do trzydziestu dni.

jaka jest cena audytu?

Cena audytu SEO i/lub UX zależy od budowy, dostępności i wielkości serwisu lub sklepu internetowego. Wielkości rozumianej jako ilość elementów po stronie serwera.

Cennik usług SEO i UX
(kwoty brutto, indywidualnie negocjowane z każdym Klientem)
Rodzaj audytudo 300 elementówod 301 elementów
SEO1200,001400,001401,001800,00
UX1800,002600,002601,005000,00
SEO i UX3000,004000,004401,006800,00

Dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego.

Usługa audytu stron dla prowadzących działalność gospodarczą w Bytomiu objęta jest zniżką. Wynosi ona dwadzieścia procent.

HERB BYTOMIA

Nawiązujący do górniczych tradycji herb miasta Bytomia składa się z dwóch pól przedzielonych pionowo. W lewej części widnieje postać średniowiecznego górnika podczas pracy wydobywania węgla; w prawej - półorzeł górnośląski.

herb miasta Bytomia
HERB BYTOMIA

kontakt

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
b.cholewa[at]interia.pl +48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją — adresata — własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.
 • (Spam) jest sprzeczny z dobrym obyczajem!
zlecasz . . .i wiesz na czym stoisz!https://www.audyty-stron-internetowych.pl/

1/ Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Google Limited Liability Company (LLC).

Zaktualizowano