audyty stron internetowych

jaki jest cel audytu?

Oferowany audyt stron to analiza funkcjonalności, , , , przyjazności dla wyszukiwarek internetowych i zgodności .

Najogólniej mówiąc — kompleksowy audyt ma na celu wykrycie problemów ograniczających dostęp do stron ogółowi społeczeństwa i uzyskanie wysokiej pozycji w wyszukiwarkach.

Proces ten może dotyczyć:

 • nowego serwisu — przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • niedawno uruchomionego serwisu lub sklepu internetowego,
 • serwisu lub sklepu funkcjonujących w sieci przez długi okres czasu,
 • tzw. reaudytu — czyli ponownego audytu serwisu lub sklepu, autorstwa innej osoby.

co uwzględnia raport?

Na treść raportu z audytu badanego serwisu lub sklepu internetowego, opracowywanego przeze mnie z zachowaniem pełnej obiektywności, składa się ocena:

 1. Adresu URL (danej strony internetowej)
 2. Aktualizacji stron
 3. Architektury informacji
 4. Budowy menu
 5. Danych kontaktowych
 6. Dostępu do obiektów flash
 7. Dyrektyw protokołu wyłączenia spod działania pajączków wyszukiwarek
 8. Elementów audio i video (animacji, filmów, ścieżek dźwiękowych)
 9. Geolokalizacji
 10. Kontrastów
 11. Kopiowania zasobów przez innych wydawców
 12. Liczby zaindeksowanych podstron i odnośników
 13. Mikrodanych (znaczników danych strukturalnych)
 14. Naruszeń praw autorskich
 15. Nawigacji — czyli odnośników prowadzących do poszczególnych podstron
 16. Opisów (metatagów DESCRIPTION)
 17. Pierwszego wrażenia estetycznego
 18. Podglądu wydruku podstron
 19. Poprawności deklaracji języka
 20. Poprawności przekierowań
 21. Powielania treści
 22. Pozycji w wyszukiwarkach (Bing, DuckDuckGo, Google, Yahoo …)
 23. Prędkości wczytywania się stron na łączach o różnej przepustowości
 24. Profilu odnośników przychodzących
 25. Przekazu głównej treści
 26. Serwera world wide web (www)
 27. Skryptów
 28. Spójności nazw poszczególnych działów
 29. Usytuowania obiektów
 30. Uzyskiwania dostępu do obiektów graficznych, skryptów, formularzy
 31. Wewnętrznych i zewnętrznych odnośników
 32. Wydajności stron
 33. Wyglądu odnośników, znaków, symboli
 34. Wykorzystania metadanych
 35. Zabezpieczeń antyspamowych i innych
 36. Zasad pisowni i interpunkcji
 37. Zgodności kodu z oficjalną specyfikacją CSS
 38. Zgodności kodu z oficjalną specyfikacją X(HTML)
 39. Zgodności mobilnej
 40. Zgodności treści z Sekcją 508
 41. Zgodności stron ze standardem Web Content Accessibility Guidelines 2.0 na poziomie A, AA, AAA i WAI‐ARIA
 42. Zgodności z przepisami prawa
 43. Zoptymalizowania plików robots.txt
 44. Zoptymalizowania plików sitemap.xml
 45. Zoptymalizowania tekstu (unikalności, zwięzłości, czytelności tekstu)
 46. Zoptymalizowania tytułów (metatagów TITLE).

Kilkudziesięciostronicowy raport z oceną jakości wykonania stron i rekomendacjami zmian dostarczany jest e-mailem i drogą korespondencyjną.

Treść raportu nigdy nie zostaje ujawniona osobom trzecim.

jak można zamówić usługę?

Usługę dotyczącą audytu serwisu lub sklepu internetowego — rozumianego jako zbiór stron i aplikacji internetowych — można zamówić przesyłając e-mail opatrzony tytułem „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Jest on przeze mnie traktowany jako wstępne oświadczenie woli zawarcia umowy.
Po spisaniu umowy cywilnoprawnej, przed rozpoczęciem testów, Zlecający proszony jest o uiszczenie zadatku (pięćdziesiąt procent kosztów usługi).

Podstawowy audyt serwisu bądź sklepu internetowego, uwzględniający zbadanie wyselekcjonowanych przeze mnie stron, wykonywany jest do trzech dni.

jaka jest cena audytu?

Cena usługi opiewa na kwotę brutto 700,00–1000,00 złotych, zależną od ilości badanych stron.

herb Bytomia

Uwaga! Prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Bytomiu korzystają z dwudziestoprocentowej zniżki.

Termin i koszt kompleksowego audytu (dotyczącego zbadania wszystkich stron serwisu lub sklepu internetowego), uzależnione są od ich ilości i niebędnego czasu.

Dane te nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

i co dalej?

Bywa, że po wykonaniu audytu okazuje się, że na rzecz serwisu trzeba wykonać wiele prac naprawczych.

Gotowa jestem stawić im czoła; nie wykluczając zaprojektowania, opracowania oraz administrowania nowego serwisu.


zlecasz ... i wiesz na czym stoisz! https://www.audyty‑stron‑internetowych.pl

kontakt

Cookies. Potwierdzenie wykorzystywania cookies. Odnośnik do polityki cookies.