Audyty stron internetowych

Jaki jest cel audytu?

Oferowana usługa uwzględnia , ocenę zgodności badanych stron , audyty UX (, ) i .

Tak rozumiany audyt stron www ma na celu wykrycie problemów ograniczających do nich dostęp ogółowi społeczeństwa.

Stąd też, najczęściej bywa on przeprowadzany w przypadku:

 • nowej strony, serwisu lub sklepu internetowego — przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • niedawno uruchomionych lub rozbudowanych serwisów,
 • serwisu lub sklepu funkcjonujących w sieci przez długi czas,
 • odnotowania nagłego spadku liczby odwiedzin stron,
 • reaudytu — czyli ponownego audytu serwisu lub sklepu; autorstwa innej osoby,
 • potrzeby dostosowania stron internetowych do standardu Web Content Accessibility Guidelines 2.1 przez , realizujące zadania publiczne.

Co uwzględnia raport?

HTML+UI/UX+SEO

Nierozłączni: HTML UI/UX SEO
HTML+UI/UX+SEO

Na treść raportu z audytu serwisu lub sklepu internetowego, sporządzanego z zachowaniem bezstronności i obiektywności, składa się ocena:

 1. Adresu URL (danej strony internetowej)
 2. Architektury informacji
 3. Budowy menu
 4. Danych serwera, domeny
 5. Danych strukturalnych
 6. Danych umożliwiających kontakt
 7. Dostępu do obiektów
 8. Deklaracji dokumentu HTML
 9. Elementów audio, video (animacji, filmów)
 10. Geolokalizacji adresu IP
 11. Ilości i jakości treści
 12. Kodu CSS
 13. Kodu HTML
 14. Kontrastów
 15. Kopiowania zasobów przez innych wydawców
 16. Liczby zaindeksowanych stron i odnośników
 17. Metadanych
 18. Naruszeń praw autorskich
 19. Nawigacji — w tym odnośników
 20. Opisów stron
 21. Pierwszego wrażenia estetycznego
 22. Plików robots.txt
 23. Plików sitemap.xml
 24. Podglądu wydruku stron
 25. Poprawności deklaracji języka
 26. Poprawności istniejących przekierowań
 27. Powielania treści
 28. Pozycji w wyszukiwarkach: Bing, DuckDuckGo, Google, Startpage.com, Yahoo!
 29. Prędkości wczytywania się stron na łączach o różnej prędkości i jakości
 30. Profilu odnośników
 31. Spójności nazw poszczególnych działów
 32. Tekstu alternatywnego, rozumianego przez technologie wspomagające
 33. Tekstu pod kątem unikalności, zwięzłości, czytelności
 34. Tytułów
 35. Uaktualniania danych
 36. Usytuowania obiektów
 37. Uzyskiwania dostępu do obiektów graficznych, skryptów, formularzy
 38. Widoczności na tle konkurencji
 39. Wizerunku w Sieci
 40. Wydajności stron
 41. Wyglądu odnośników, znaków, symboli graficznych (ikon)
 42. Zabezpieczeń chroniących przed spamem
 43. Zasad pisowni
 44. Zgodności mobilnej
 45. Zgodności treści z Sekcją 508
 46. Zgodności stron ze standardem WCAG 2.1 na poziomie A, AA, AAA i ARIA
 47. Zgodności z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.

Obszerny raport z opisem przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz proponowanych zmian dostarczany jest drogą pocztową.

Nadmienię i to, że treść raportu z audytu nigdy nie zostaje ujawniona osobom trzecim.

Jak można zamówić audyt strony?

Wystarczy przesłać e-mail opatrzony tytułem „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Jest on przeze mnie traktowany jako wstępne oświadczenie woli zawarcia umowy.

Po spisaniu umowy cywilnoprawnej Zlecający proszony jest o uiszczenie zadatku.

Audyt strony www wykonywany jest od siedmiu do trzydziestu dni.

Jaka jest cena audytu?

Cena audytu SEO i/lub UX zależy od budowy, dostępności cyfrowej i wielkości strony lub sklepu internetowego. Wielkości rozumianej jako ilość elementów po stronie serwera.

Cennik usług

(kwoty brutto, indywidualnie negocjowane z Klientem)Dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego

Usługado 300 elementówod 301 elementów
Audyt SEO1200,001400,001401,001800,00
Audyt UX1800,002600,002601,005000,00
Audyty SEO i UX3000,004000,004401,006800,00

Usługa audytu dla prowadzących działalność gospodarczą w Bytomiu objęta jest zniżką. Wynosi ona dwadzieścia procent kwoty brutto.

Nawiązujący do górniczych tradycji herb miasta Bytomia składa się z dwóch pól przedzielonych pionowo. W lewej części widnieje postać średniowiecznego górnika podczas pracy wydobywania węgla; w prawej – półorzeł górnośląski.

herb miasta Bytomia
HERB BYTOMIA

Dane teleadresowe

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
b.cholewa[at]interia.pl+48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją — adresata — własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.
 • (Spam) jest sprzeczny z dobrym obyczajem!