Deklaracja dostępności

Dostępność stron serwisu

Termin dostępność w odniesieniu do stron serwisu „Audyty stron internetowych” oznacza zapewnienie łatwego odbioru dokumentów przez wszystkich Użytkowników Sieci, w tym posiadających różne ograniczenia.

 • Ograniczenia zdrowotne — Użytkownik może być osobą niesłyszącą, niewidzącą lub niedowidzącą, może mieć problemy z poruszaniem się, chorować , lub ,
 • Ograniczenia sprzętowe — Użytkownik może mieć wolne łącze internetowe, może nie używać klawiatury lub myszki,
 • Ograniczenia programowe — Użytkownik może używać różnych przeglądarek i systemy operacyjne,
 • Ograniczenia środowiskowe — Użytkownik może mieć problemy związane z rozpraszaniem uwagi podczas przeglądania dokumentu.

Wiążąca w tej dziedzinie jest zgodność z przepisami prawa:

 • z Art. 32 i Art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483],
 • z Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. — Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475) [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19970500475],
 • z dyrektywą eEurope 2002, będącą zobowiązaniem dostępu do stron bez dyskryminowania użytkowników przez jednostki organizacyjne państw Unii Europejskiej,
 • z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych — sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. [Dz.U. 2012 poz. 1169][http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001169].

Deklaracja języka

Wszystkie strony serwisu posiadają poprawnie zdeklarowany język. Odnosi się on do odnośników zewnętrznych i treści, do jakiej prowadzą oraz do słów i skrótów w innych językach.

Bezpieczeństwo, zgodność ze standardami

 1. Strony serwisu zabezpieczone są certyfikatem Secure Socket Layer.
 2. Wszystkie strony serwisu przechodzą wolną od błędów i ostrzeżeń walidację Cascading Style Sheets Specification (CSS), World Wide Web Consortium (W3C).
 3. Wszystkie strony serwisu przechodzą walidację kodu w standardzie HyperText Markup Language (HTML) 5.Inaczej mówiąc — ich .
 4. Wszystkie strony serwisu spełniają normy WCAG 2.1 na poziomie AAA, Sekcji 508 i ARIA.
 5. Strony serwisu korzystają ze znaczników danych strukturalnych projektu schema.org. Brak jest stron z błędami.
 6. Strony serwisu są zgodne z wytycznymi Google.

Pomoc w nawigacji

 1. Każda strona serwisu ma własny — różny od pozostałych — tytuł. Został on utworzony na podstawie ustalonego wzorca.
 2. Strony serwisu mają mechanizm nawigacji utworzony z bloku łączy tekstowych. Położenie strony serwisu przedstawione jest w postaci listy ukazującej te, które znajdują się wyżej.
 3. Na każdej stronie serwisu jest spis jej treści.
 4. Na stronie głównej serwisu jest wyszukiwarka Google i odnośniki do kilku innych.
 5. Serwis posiada mapę — dokument z dostępnymi odnośnikami do ważniejszych stron.
 6. Każdy odnośnik w tekście jest podkreślony. Na stronach serwisu do nieistniejących stron.
 7. Wszystkie strony serwisu mają zakładki z odnośnikami przenoszącymi Użytkownika do konkretnego miejsca. Oto ich tytuły:
  • Przejdź do głównej treści,
  • Przejdź do spisu treści (na danej stronie),
  • Przejdź do nagłówka:,
  • Poznaj definicję:,
  • Przejdź do załącznika:,
  • Wróć do góry strony,
  • Przejdź do poprzedniej strony:,
  • Przejdź do następnej strony:.
 8. Po otrzymaniu żądania udostępnienia strony nieistniejącej w zasobach serwer automatycznie zwróci kod odpowiedzi 404.Po otrzymaniu żądania dostępu do stron zastrzeżonych serwer automatycznie zwróci kod odpowiedzi 403.
 9. Odnośniki do stron zewnętrznych poprzedzone są znakiem graficznym .
 10. tekst pomocy: Aby wyszukać informacje na stronach serwisu lub w Internecie:
  • Przechodzimy do górnej części formularza wyszukiwarki, tam, gdzie znajduje się pole tekstowe.
  • Wypełniamy to pole przez wpisanie do niego dowolnego, szukanego wyrazu lub zwrotu.
  • Wybieramy przycisk wyszukiwania w Internecie lub na stronach serwisu.
  • Uruchamiamy, przycisk z napiszem szukaj lub klawisz klawiatury z napisem enter.
  • Wybieramy odnośnik do strony, z której chcemy czerpać informacje.

Dostępność, użyteczność ...

 1. Strony serwisu są kompletne, spójne, czytelne, zrozumiałe i przydatne dla Użytkownika.
 2. Trudne wyrazy są wyjaśniane w słowniku umieszczanym na poszczególnych stronach. Z wyjątkiem przeglądarek IE, Android Browser i Opera Mobile zwroty obcojęzyczne można też odczytać na głos. Poprzedzone są znakiem graficznym .
 3. Na stronach serwisu znaleźć można cytaty będące treścią przytaczaną z innego źródła. Oto przykład ze strony głównej.

  blockquote cite='http://www.bch.sileman.net.pl/accessibility-statement-side-1.html' aria-label='Barbara Cholewa. (2007). Słownik: dostępność. [Online]. Protokół dostępu: http://www.bch.sileman.net.pl/accessibility-statement-side-1.html [2015, March 26]'.

  Jak czytamy opis bibliograficzny powyższego cytatu?

  • Treść atrybutu CITE oznacza źródło cytowania. Jest nim podany, bezwzględny adres strony internetowej.
  • W ramach TYTUŁU cytatu na pierwszym miejscu jest autor oryginalnej treści.
  • Rok publikacji oryginalnej treści (2007) podany jest w okrągłym nawiasie.
  • Podany w kwadratowym nawiasie zwrot [Online] oznacza, że omawiana praca jest dostępna tylko w Internecie.
  • PROTOKÓŁ DOSTĘPU to adres strony internetowej — źródła cytatu.
  • DATA DOSTĘPU [2015, March 26] to data zaczerpnięcia cytatu na potrzeby tej Strony. Jest ona istotna, gdyż autor informacji źródłowej zawsze ma prawo do korekty własnych treści. Jeśli zmieni ją po dacie przytoczenia — wiadomo — będzie, że została przytoczona wcześniejsza treść.
 4. Dzięki wdrożeniu technologii RWD i optymalizacji wydajności — wszystkie strony serwisu są .
 5. Strony serwisu zbudowane na podstawie języka 5 mają zdefiniowane role. Dzięki ich zgodności z technologiami wspomagającymi, takimi jak np. czytniki ekranu — informacje tekstowe można przeczytać za pomocą dowolnego syntezatora mowy lub w alfabecie Louisa Braille'a.
 6. Wydruk wszystkich stron serwisu uwzględnia czytelny, duży font (czcionkę).
 7. Na stronach serwisu można używać .
 8. Przy wyłączonej obsłudze skryptów brak będzie możliwości powiększania tekstu, zmiany kontrastu i odczytania na głos obcojęzycznych zwrotów.
 9. Strony serwisu są dostępne w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą stylów.
 10. Wszystkie obiekty graficzne na stronach serwisu mają charakter statyczny (pozbawione są migających elementów) i są zoptymalizowane.
 11. Dokumenty, zapisane w formacie SVG, dostępne są też w formatach WebP i JPG.
 12. Elementy zamieszczone na stronach serwisu posiadają prawidłowy kontrast w stosunku do elementów sąsiadujących i tła, na jakim zostały osadzone.
 13. Obiekty graficzne zawierają atrybut ALT z opisem. Złożone obiekty graficzne korzystają z dodatkowego opisu.

Dane teleadresowe

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
b.cholewa[at]interia.pl+48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją — adresata — własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.

Słownik pojęć

Dysgrafiacharakteryzuje się częściową lub całkowitą utratą umiejętności pisania.

Dysleksjacharakteryzuje się trudnościami w nauce czytania i pisania.

Padaczka fotogenna (fotoczuła, światłoczuła) to rodzaj choroby neurologicznej. Występujące w jej następstwie drgawki, wywoływane są przez szybkie, zmieniające się bodźce świetlne.

Zaktualizowano