Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności

Dostępność stron serwisu

Termin dostępność w odniesieniu do stron serwisu „Audyty stron internetowych” oznacza zapewnienie łatwego odbioru dokumentów przez wszystkich Użytkowników Sieci, w tym posiadających różne ograniczenia.

 • Ograniczenia zdrowotne — Użytkownik może być osobą niesłyszącą, niewidzącą lub niedowidzącą, może mieć problemy z poruszaniem się, chorować , lub ,
 • Ograniczenia sprzętowe — Użytkownik może mieć wolne łącze internetowe, może nie używać klawiatury lub myszki,
 • Ograniczenia programowe — Użytkownik może używać różnych przeglądarek i systemy operacyjne,
 • Ograniczenia środowiskowe — Użytkownik może mieć problemy związane z rozpraszaniem uwagi podczas przeglądania dokumentu.

Wiążąca w tej dziedzinie jest zgodność z przepisami prawa:

 • z Art. 32 i Art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483],
 • z Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. — Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475) [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19970500475],
 • z dyrektywą eEurope 2002, będącą zobowiązaniem dostępu do stron bez dyskryminowania użytkowników przez jednostki organizacyjne państw Unii Europejskiej,
 • z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych — sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. [Dz.U. 2012 poz. 1169][http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001169].

Deklaracja języka

Wszystkie strony serwisu posiadają poprawnie zdeklarowany język. Odnosi się on do odnośników zewnętrznych i treści, do jakiej prowadzą oraz do słów i skrótów w innych językach.

Bezpieczeństwo, zgodność ze standardami

 1. Strony serwisu zabezpieczone są certyfikatem Secure Socket Layer.
 2. Wszystkie strony serwisu przechodzą wolną od błędów i ostrzeżeń walidację Cascading Style Sheets Specification (CSS), World Wide Web Consortium (W3C).
 3. Wszystkie strony serwisu przechodzą walidację kodu w standardzie HyperText Markup Language (HTML) 5.Inaczej mówiąc — ich .
 4. Wszystkie strony serwisu spełniają normy WCAG 2.1 na poziomie AAA, Sekcji 508 i ARIA.
 5. Strony serwisu korzystają ze znaczników danych strukturalnych projektu schema.org. Brak jest stron z błędami.
 6. Strony serwisu są zgodne z wytycznymi Google.

Pomoc w nawigacji

 1. Każda strona serwisu ma własny — różny od pozostałych — tytuł. Został on utworzony na podstawie ustalonego wzorca.
 2. Strony serwisu mają mechanizm nawigacji utworzony z bloku łączy tekstowych. Położenie strony serwisu przedstawione jest w postaci listy ukazującej te, które znajdują się wyżej.
 3. Na każdej stronie serwisu jest spis jej treści.
 4. Na stronie głównej serwisu jest wyszukiwarka Google i odnośniki do kilku innych.
 5. Serwis posiada mapę — dokument z dostępnymi odnośnikami do ważniejszych stron.
 6. Każdy odnośnik w tekście jest podkreślony. Na stronach serwisu do nieistniejących stron.
 7. Wszystkie strony serwisu mają zakładki z odnośnikami przenoszącymi Użytkownika do konkretnego miejsca. Oto ich tytuły:
  • Przejdź do głównej treści,
  • Przejdź do spisu treści (na danej stronie),
  • Przejdź do nagłówka:,
  • Poznaj definicję:,
  • Przejdź do załącznika:,
  • Wróć do góry strony,
  • Przejdź do poprzedniej strony:,
  • Przejdź do następnej strony:.
 8. Po otrzymaniu żądania udostępnienia strony nieistniejącej w zasobach serwer automatycznie zwróci kod odpowiedzi 404.Po otrzymaniu żądania dostępu do stron zastrzeżonych serwer automatycznie zwróci kod odpowiedzi 403.
 9. Odnośniki do stron zewnętrznych poprzedzone są znakiem graficznym.
 10. tekst pomocy: Aby wyszukać informacje na stronach serwisu lub w Internecie:
  • Przechodzimy do górnej części formularza wyszukiwarki, tam, gdzie znajduje się pole tekstowe.
  • Wypełniamy to pole przez wpisanie do niego dowolnego, szukanego wyrazu lub zwrotu.
  • Wybieramy przycisk wyszukiwania w Internecie lub na stronach serwisu.
  • Uruchamiamy, przycisk z napiszem szukaj lub klawisz klawiatury z napisem enter.
  • Wybieramy odnośnik do strony, z której chcemy czerpać informacje.

Dostępność, użyteczność …

 1. Strony serwisu są kompletne, spójne, czytelne, zrozumiałe i przydatne dla Użytkownika.
 2. Trudne wyrazy są wyjaśniane w słowniku umieszczanym na poszczególnych stronach. Z wyjątkiem przeglądarek IE, Android Browser i Opera Mobile zwroty obcojęzyczne można też odczytać na głos. Poprzedzone są znakiem graficznym wygląd znaku graficznego poprzedzającego informację o możliwości przeczytania na głos.
 3. Na stronach serwisu znaleźć można cytaty będące treścią przytaczaną z innego źródła.
 4. Dzięki wdrożeniu technologii RWD i optymalizacji wydajności — wszystkie strony serwisu są .
 5. Strony serwisu zbudowane na podstawie języka 5 mają zdefiniowane role. Dzięki ich zgodności z technologiami wspomagającymi, takimi jak np. czytniki ekranu — informacje tekstowe można przeczytać za pomocą dowolnego syntezatora mowy lub w alfabecie Louisa Braille'a.
 6. Wydruk wszystkich stron serwisu uwzględnia czytelny, duży font (czcionkę).
 7. Na stronach serwisu można używać .
 8. Przy wyłączonej obsłudze skryptów brak będzie możliwości powiększania tekstu, zmiany kontrastu i odczytania na głos obcojęzycznych zwrotów.
 9. Strony serwisu są dostępne w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą stylów.
 10. Wszystkie obiekty graficzne na stronach serwisu mają charakter statyczny (pozbawione są migających elementów) i są zoptymalizowane.
 11. Dokumenty, zapisane w formacie SVG, dostępne są też w formatach WebP i JPG.
 12. Elementy zamieszczone na stronach serwisu posiadają prawidłowy kontrast w stosunku do elementów sąsiadujących i tła, na jakim zostały osadzone.
 13. Obiekty graficzne zawierają atrybut ALT z opisem. Złożone obiekty graficzne korzystają z dodatkowego opisu.

Dane teleadresowe Dane teleadresowe

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
Wyślij e-mail b.cholewa[at]interia.plZadzwoń+48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją — adresata — własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.

Skorzystaj ze słownika Słownik

Dysgrafiacharakteryzuje się częściową lub całkowitą utratą umiejętności pisania.

Dysleksjacharakteryzuje się trudnościami w nauce czytania i pisania.

Padaczka fotogenna (fotoczuła, światłoczuła) to rodzaj choroby neurologicznej. Występujące w jej następstwie drgawki, wywoływane są przez szybkie, zmieniające się bodźce świetlne.