Skróty klawiaturowe (klawiszowe) Skróty klawiaturowe (klawiszowe)

Skróty klawiaturowe (klawiszowe) przeglądarek

Na wszystkich stronach dostępnych pod domeną audyty-stron-internetowych.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych.

W tym celu korzystamy z kombinacji klawiszy znajdujących się po lewej stronie klawiatury.

Alt + Backspace
cofnięcie poprzednio usuniętego wyrazu;
Alt + D
wybranie paska adresu (ustawienie focusa na pasku adresu);
Alt + Esc
przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte;
Alt + L lub Ctrl + L
wybranie paska adresu (ustawia focus na pasku adresu);
Alt + tab
przełączenie między otwartymi stronami internetowymi;
Alt + P
wyświetlenie panelu podglądu;
Alt + spacja
otwarcie menu skrótów aktywnego okna;
Ctrl + ↓
przeniesienie kursora na początek następnego akapitu;
Ctrl + ↑
przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu;
Ctrl + A
zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie;
Ctrl + Backspace
usunięcie poprzedniego wyrazu;
Ctrl + C
skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka;
Ctrl + D
dodanie aktualnie otwartej karty do zakładek;
Ctrl + Esc
otwarcie menu Start;
Ctrl + F
znajdywanie tekstu na stronie (do pola wyszukiwania wpisujemy wyraz lub frazę i przeglądarka podświetla miejsca, w których ono występuje po raz kolejny);
Ctrl + F5
odświeżenie bieżącej strony internetowej;
Ctrl + G
przejście (ustawienie focusa) do następnego wystąpienia poszukiwanej frazy;
Ctrl + H
otwarcie historii przeglądania w panelu bocznym;
Ctrl + I
uzyskanie informacji o stronie;
Ctrl + J
otwarcie listy pobranych plików;
Ctrl + N
otwarcie nowego okna;
Ctrl + O
otwarcie katalogu;
Ctrl+ P
wydrukowanie zasobu aktualnie otwartej karty;
Ctrl+ S
zapisanie strony jako …, w tym też ze zmienioną przez nas nazwą pliku;
Ctrl + Shift
przełączenie układu klawiatury w przypadku dostępności kilku jej układów;
Ctrl + Shift + Del
czyszczenie historii przeglądania;
Ctrl + Shift + Esc
otwarcie menedżera zadań;
Ctrl + Shift + G
przejście do poprzedniego wystąpienia poszukiwanej frazy;
Ctrl + Shift + N
utworzenie nowego folderu;
Ctrl + T
otwarcie nowej karty w przeglądarce;
Ctrl + U
otwarcie kodu źródłowego strony;
Ctrl + V
wklejenie skopiowanego lub wyciętego tekst do np. notatnika albo formularza na stronie;
Ctrl + W
zamknięcie aktualnie otwartej karty;
Ctrl + X
skopiowanie tekstu do schowka i skasowanie w bieżącym polu;
Ctrl + Z
przywrócenia ostatnio usuniętego lub przeniesionego pliku, lub folderu do jego ostatniej lokacji.

Dane teleadresowe Dane teleadresowe

  • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron i sklepów internetowych.
  • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją — adresata — własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.

Praktyczne informacje Zmiana układu klawiatury

Jeśli na ekranie pojawiają się inne znaki niż wpisywane z poziomu klawiatury, winowajcą jest przypadkowe, jednoczesne wciśnięcie klawiszy Shift i Ctrl.

Aby powrócić do poprzedniego układu klawiatury należy ponownie użyć tej kombinacji.

Praktyczne informacje Odblokowanie klawiatury

Jeśli przypadkowo wcisnęliśmy kilka klawiszy klawiatury w laptopie — może dojść do jej zablokowania.

Aby powrócić do poprzedniego układu klawiatury wykorzystujemy skróty klawiszowe:

  • klawisz funkcyjny Fn
  • skrót klawiszowy Shift + Fn
  • skróty klawiszowe od F1 do F12 + Fn
  • skrót klawiszowy NumLock + Fn + F11.

Jeśli żaden z powyższych skrótów klawiszowych nie zadziała ponownie uruchamiamy komputer i powtarzamy procedurę.

Stronę zaktualizowano